Plan Zajęć

PLAN ZAJĘĆ

ZAWIESZONO


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15:15


15:40


16:10


16:50
17:05
18:00
19:00

20:00

21:00

Ze względu na restrykcje związane z COVID19 wszystkie zajęcia trwają 45min